V súčasnosti reštaurácia Sakura neposkytuje rozvoz jedál…